Vize a mise

Realizace unikatního krajinářského projektu, který navrátil vodu půdě a ztracený domov stovkám rostlin a živočichů. Dílo, jehož význam zasáhl i uznávanou akademickou obec a jehož rozsah ovlivní generace. To je Obora Obelisk.

„Když jsem do této krajiny vstoupil poprvé, byla zcela zničeným a nemocným územím nikoho. Volala o pomoc. Vydal jsem se na dlouhou misi s vizí zanechat odkaz těm, kteří přijdou po nás. Byl jsem pokorný a věřil, že to, co zde roky tvoříme, má smysl. Že Obora Obelisk jako kulturní hospodářská krajina lužního charakteru má smysl.“

František Fabičovic

„Dyjská niva utrpěla ve druhé polovině minulého století v důsledku tak zvaných komplexních vodohospodářských úprav jižní Moravy tak těžké rány, že se z nich nevzpamatovala dodnes. V Oboře Obelisk, malé části Podyjí, se začal odehrávat jeden z historických dějů, jehož výsledky zhodnotí až příští generace.“

RNDr. Miroslav Šebela, CSc.

Zrod Obory Obelisk

Vznik obory datuje její majitel František Fabičovic na přelomový rok 2000. Cílem bylo navrátit historicky lužní krajině její původní ráz. Krajina se totiž, nejvíce po regulaci řeky Dyje po druhé světové válce, začala vysušovat. Následovalo její systematické rozorávání a zúrodňování. Tak se vytratily pro lužní krajinu tolik typické mokřady, louky a lesy.

Rozsáhlými zemními pracemi, zaměřenými na vyčištění starých říčních ramen a kanálů řeky Dyje a na vyhloubení řady různě propojených tůní, docílil majitel přirozeného zavodnění krajiny.

František Fabičovic se snaží pomocí starých dochovaných map ze 17. – 18. století přírodě v této oblasti alespoň částečně navrátit původní ráz tak, jak ji obhospodařovali Lichtenštejni ve století 19.

Život v Oboře Obelisk

Obora slouží také myslivosti. Po jejím rozšíření došlo k navýšení normovaných stavů zvěře, s níž dosahuje majitel i díky ideálním podmínkám (klidu a omezené přítomnosti člověka) skvělých výsledků. V současnosti chová František Fabičovic na sto kusů dančí, sto padesát jelení a osmdesát kusů srnčí zvěře. Zastoupeno je v oboře i drobné zvířectvo – na sto kusů zajíců a více než sto třicet kusů bažantů.

„V krajině došlo ke zvýšení druhové pestrosti ve všech skupinách obratlovců. Svoje počty navyšují také některé druhy ze skupin obojživelníků, kteří se vzpamatovali z mnohaleté deprese. Rozmanitost vodních ploch láká řadu vodních, rákosových nebo brodivých ptáků včetně těch nejvzácnějších.“

RNDr. Miroslav Šebela, CSc.

Krajinářský projekt Ateliéru Krejčiříkovi

Hluboké přátelství a láska k přírodě stojí za vznikem ambiciózního krajinářského díla s názvem Obora Obelisk. Toto se v současnosti rozkládá na pěti stech čtyřiceti hektarech půdy.

Oblast, na jejíž obnově se svým projektem výrazně podílel krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík se svým týmem, se za posledních sedmnáct let rozšířila o sto hektarů lesa. Uměle vzniklo na čtrnáct nových tůní a jezera s rozlohou dvaačtyřiceti hektarů. Osmadvacet hektarů navíc připadlo i na mokřady.

Majitel nechal v Oboře Obelisk vysadit na patnáct stovek solitérních stromů – zejména duby, staré ovocné odrůdy jako jabloň, hrušeň, dále jeřáby, olše a vrby.

„Krajina, zasahující do katastru obcí Lednice, Rakvice a Podivín, byla dlouhá léta v kómatu. František Fabičovic jí vrátil život. V Oboře Obelisk zanechává velké dílo, které ocení až naši potomci.“

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Kontaktujte nás

Ing. František Fabičovic
Majitel
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OBORA OBELISK s.r.o.
Lednická 78
690 06 Břeclav

IČ: 26231352

Aktuality

Už pošesté v řadě zplodil pár Orla královského žijící v oboře mládě

Už pošesté v řadě zplodil pár Orla královského žijící v oboře mládě

Orel královský patří k nejohroženějším dravcům Evropy, přesto se mu v Oboře Obelisk daří už několikátým rokem. Jako tradičně i tento rok mohlo dojít k významné události – kroužkování nového mláděte. To umožňuje ornitologům sledovat jeho další hnízdní výskyt v dospělosti, kdy opustí své původní teritorium. „Díky kroužkování orlích mláďat víme například, že jeden orel z Obory Obelisk se objevil až v Itálii, jiný zahnízdil na západní Ukrajině,“ okomentoval událost kroužkovatel Hynek Matušík, pro kterého není problém vyšplhat do třicetimetrové výšky, aby zkontroloval zdravotní stav mláděte. Orli královští jsou skvělí letci a dokáží své rodné hnízdo opustit až na vzdálenost 800 kilometrů.

Číst dál...

Děti ze ZŠ objevovaly Oboru Obelisk

Děti ze ZŠ objevovaly Oboru Obelisk

Obora Obelisk hostila žáky základní školy Moravská Nová Ves. Průvodce jim dělal správce obory, Petr Dvořák, který je přivítal právě u Obelisku, jehož jméno obora nese. Cílem exkurze bylo vysvětlit dětem, jak funguje lesní, vodní a zemědělské hospodářství, které se v oboře cíleně prolíná. Čekaly je takové aktivity jako hra na srnčí zvěř, stopování zvěře, odlévání stop ze sádry, střelba na terč, težba dřeva a další. Během exkurze také poznali mnoho živočišných i rostlinných druhů včetně labutě s nedávno vylíhnutými mláďaty.

Fotogalerie

Číst dál...

Obora Obelisk v magazínu Víkend na TV Nova

Obora Obelisk v magazínu Víkend na TV Nova

Zažíváme nejsušší období za posledních 500 let. Jedním z projektů, který se snaží navracet vodu krajině je Obora Obelisk Františka Fabičovice. Sledujte v úterý 2. 6. ve 21:25 magazín Víkend na TV Nova a dozvíte se více o tom, proč celou střední Evropu sužuje takové sucho a co nás čeká v dalších letech.

Číst dál...