Myslivost

Smyslem myslivosti a lovu je docílit rozmanitosti, bohatosti a rovnováhy rostlinné a živočišné říše. Každý živočišný druh, který se rozmnožuje nad rámec únosnosti prostředí, jej nadměrně ničí. V Oboře Obelisk se proto její majitel snaží o zachování tohoto principu s cílem udržení zdravého a věkově různorodého spektra populace.

Kult trofeje

Lovci již od pradávna schraňovali části svých úlovků. Ať už šlo o zuby, drápy, kůži či parohy. V současnosti je u parohaté spárkaté zvěře hlavní trofejí právě paroží. Parohovina je tkáň podobná kosti, která vyrůstá z pučnic na lebce. Je krytá kůží – lýčím. Poté, co lýčí doroste, jej jedinec mechanicky odrhne většinou o kůru stromů nebo o zem. Dotváří tak charakteristický tvar špic a barvu.

Paroží zvěř shazuje každý rok, aby mohla později nasadit nové. Zajímavostí je, že podle vzhledu paroží a jeho síly se dá posoudit, zda jedinec žije ve vhodném prostředí, je zdravý a má dobrý genetický původ. Kvalita paroží je tedy obrazem prostředí, ve kterém se zvěř pohybuje a žije.

C.i.C.

C.i.C. je zkratkou pro mezinárodní metodu měření trofejí. V Oboře Obelisk její majitel respektuje tuto metodiku s cílem dosáhnout těch nejlepších výsledků v chovu.

Významné trofeje Obory Obelisk

Jelen evropský
249,5 C.i.C. / 2012
250,5 C.i.C. / 2017
250,0 C.i.C. / 2018

Daněk evropský
208 C.i.C. / 2011
202 C.i.C. / 2015
200 C.i.C. / 2017

Máte-li jakékoli otázky v souvislosti s myslivostí a lovem v Oboře Obelisk, neváhejte nás kontaktovat.