FVE - Obora Obelisk

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006900

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k úspoře nákladů spojených se spotřebou el. energie a optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Pořízení lesní techniky do provozu Obory Obelisk, s.r.o.

Registrační číslo žádosti: 16/003/0861a/564/000514

Předmětem projektu je pořízení moderní a ekologicky šetrné lesní techniky za účelem zlepšení hospodářské hodnoty lesního celku, na kterém žadatel o dotaci hospodaří. Díky této investici bude docházet k šetrnějšímu využívání lesní půdy a porostů.

V rámci tohoto projektu bude realizována investice ve formě nákupu univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem.

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 50 % způsobilých výdajů.