Troubení. Známka, že se blíží konec léta a přichází období jelení říje, nejhlučnější přírodní projev v jinak klidné Oboře Obelisk. První jeleni zatroubili už na začátku srpna, který se zpravidla vyznačuje prvními chladnějšími nocemi. S příchodem září jejich populace znervózněla a neúnavně už od západu slunce koncertovala do časných ranních hodin. Králové lesa obsadili svá říjiště a mohutným hlasem přesvědčovali, že právě oni jsou ti nejsilnější.

„Každý jelen má vlastní nezaměnitelný hlas, který s rostoucím věkem hrubne. Nejznatelnější jsou změny u mladých jelenů, pro které je typické přeskočení tóniny – tedy mutování. V tomto období mezi sebou tito králové lesa často poměřují síly – ať už výhružnými výzvami troubením, varovnými postoji, nebo skutečným soubojem, při němž může být pro soka rána parohem i smrtelná,“ prozradil majitel Obory Obelisk František Fabičovic.

Slabší protivník se zpravidla stáhne a utíká. Silnějšímu náleží právo vítězného ryku – hlasitého troubení, které ostatní přesvědčí, že on je ten, který má navrch.

Samice mají v období říje zcela jiné starosti - o potravu sebe a svých potomků – kolouchů. „Podzim jim dává znát, že je potřeba připravit si tukovou zásobu na období zimy. V tomto ohledu jsou samice se samci, kteří by rádi měli své družky pod ochranou před ostatními nápadníky, v rozporu. I proto často jeleni svůj harém usměrňují hlasem tak zvané sbíjené laně, který má za cíl nenarušit celistvost stáda. To se však naštěstí ne vždy podaří, příroda si tím řeší genetickou různorodost. Populaci totiž nezakládá jen jeden vítěz,“ přiblížil majitel Obory Obelisk.

Vrchol tohoto nejhlučnějšího jevu v přírodě nastává v období okolo svátku svatého Václava, tedy 28. září. „Slyšet je troubení i v pravé poledne a v pohybu jsou všechny věkové skupiny. Je možné spatřit dokonce i ty jinak nejostražitější, kteří se normálně skrývají,“ řekl majitel Fabičovic.

Několik dní nato obora utichá. Samci se stahují, odpočívají, hojí si rány a nabírají na váze. Některým totiž námluvy vzaly až třicet procent hmotnosti. „Nejdůležitější však je, že říje zajistila další pokračovatele rodu. Jde o kouzlo nesmrtelnosti,“ usmíval se majitel Obory Obelisk.