Vznik obory „Obelisk“

Území, které se rozkládá na katastru třech obcí Lednice, Podivín a Rakvice a je zvětší části obklopeno řekou Dyje a říčkou Trkmankou, bylo v letech 1999 – 2000 územím nikoho. Postupně se stávalo smetištěm, kdy sem každý z přilehlých obcí odvážel vyřazené spotřebiče (pračky, ledničky, sporáky atd.), kočárky, oblečení, pneumatiky a zbytky ze staveb.


Obora ObeliskObora Obelisk

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1999 jsem dostal nabídnuto od některých občanů z Lednice možnost odkoupení několik hektarů pozemků a restitučních nároků za cca 1 mil. Kč. Tento fakt, ale i můj vztah k přírodě, napomohli k tomu, že jsem začal v tomto území se svými aktivitami.