Obora Obelisk má výjimečnou a mimořádnou pozici i charakteristiku díky své poloze v teplé oblasti jižní Moravy, jedinečnému prostředí obnovovaných lužních lesů, mokřadů, jezírek, drobných vodotečí a ramen řeky Dyje a Trkmanky. Leží v suchém poldru řeky Dyje s převýšením pouhých čtyř metrů, v nadmořské výšce 159 až 163 m na katastrech obce Rakvice, Lednice a Podivín. Oboru můžeme považovat za mladou, s dvanácti lety provozu. Svůj status nabyla uznáním městského úřadu Břeclav v roce 2006. Součástí jejího vzniku bylo skupování, výměny a scelování pozemků, bylo třeba uzavřít 2500 smluv. Obora má výměru 537 ha, z toho 322 ha zemědělské půdy, 146 ha lesní půdy, 52 ha vodních ploch a 15 ha ostatních ploch (cesty, zpevněné plochy, hráze atd.). Číst celý článek